​FASKINER

Med relativt enkle metoder kan regnvandet ved hjælp af regnvandsfaskinern føres tilbage i et naturligt kredsløb, og tilmed reduceres belastningen af kloaksystemer og renseanlæg.

Princippet kaldes Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Det består i al sin enkelthed i, at regnvand fra et bebygget område ledes til en såkaldt faskine, der kan rumme nedbørsmængderne og løbende afgive vandet igen til nedsivning i grundvandet.

Udviklingen i Danmark har vist, at afledning af overfladevand fra tagflader m.m. til regn- og spildevandsledninger er en mindre miljøvenlig løsning, end hvis man følger den "grønne" nedsivning i jorden.

Udviklingen har da også vist, at man pga. af klimaændringer får større og mere intensive regnskyl, som bevirker, at der kan opstå oversvømmelser i byområder, og kælder kan blive oversvømmet pga. overbelastede spildevandsledninger. Derfor planlægger mange kommuner, via deres spildevandsplanlægning, at mest muligt regnvand føres tilbage til grundvandet.

Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning kan gives af kommunen, når følgende betingelser, jævnfør bekendtgørelse nr. 501 af 21/6-1999, er opfyldt:

  • Afledningen skal ske til et separat nedsivningsanlæg, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.
  • Nedsivningsanlægget dimensioneres, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
  • Afstanden til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet, er mindst 25 m.
  • Afstanden til vandløb, søer eller havet er mindst 25 m.

Kontakt os for en pris

Få et uforpligtende tilbud​

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på jeres anlægsgartner- eller entreprenøropgaver. Udfyld formularen her på siden og vi kontakter dig hurtigst muligt.
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

SANDGREN Anlæg ApS

​​Grønsundvej 615 b, 4793 Bogø

​CVR: 37199095

Kontakt os​